info@dierenasiel-leiestreek.be

tel. 056 75 59 19

info@dierenasiel-leiestreek.be

tel. 056 75 59 19

Uw dier is verloren geraakt?

Een dier dat verloren raakt is één van de ergste dingen die kunnen gebeuren. Voor u, maar ook voor het dier. Als dit u is overkomen zijn er een paar belangrijke dingen die u moet weten en dat u moet doen!

1) Samenwerking politiezone en dierenasiel

Belangrijk om te weten is dat de regionale politie verantwoordelijk is voor loslopende dieren. Zij moeten alle meldingen van loslopende dieren binnenkrijgen, en zij zijn ook verantwoordelijk dat het dier in het dierenasiel aankomt.

Belangrijk is dat u dan ook als eerste contact opneemt met de politie en uw melding doorgeeft, vraagt u daarbij altijd naar welk asiel verloren dieren gebracht worden. Daarna is het verstandig dat u, voor de zekerheid, contact opneemt met dit dierenasiel, want niet altijd zijn alle politiemensen volledig op de hoogte van deze meldingen.

Realiseer u daarbij dat sommige dieren soms erg grote afstanden kunnen afleggen voordat ze gesignaleerd worden. Soms is het verstandig ook aanliggende politiezones te informeren en bijbehorend asiel te contacteren.

2) Soms is er paniek voor niets

Het is een beetje afhankelijk van wat voor soort dier het betreft. Indien het verloren geraakte dier een kat is dan is de paniek soms voor niets. Het gebeurt vaker dat een kat een aantal dagen van huis is. Dit gebeurt met name in het voorjaar en het najaar. Dit zijn de ‘gebruikelijke’ periodes dat de katten ‘op baan zijn’. Dit gebeurt zeker indien het dier niet onvruchtbaar is gemaakt, de manlijke dieren zijn ‘op jacht’ en de vrouwelijke dieren zoeken soms een schuilplaats om hun kittens te baren. Bedenk u daarbij eens wat de favoriete schuilplaats is van uw dier.

Dit is tevens belangrijk indien uw kat (licht) gewond is. Een kat die gewond is, zoekt een veilige plek om zich te verschuilen, ze voelt zich kwetsbaar en zal zich zelfs voor u proberen te verbergen. Op dat moment is het zeker een ‘kat om niet zonder handschoenen aan te pakken’. Er zijn veel gevallen bekend waarbij een kat pas na enkele weken, maanden terug kwam naar huis, toen hij/zij van zijn wonden ‘was genezen’ (bijv. gebroken staart door landbouwmachine).

Een andere reden waardoor een kat verloren raakt is de vakantie van de eigenaar. Nog te veel mensen denken dat het makkelijk is om vakantie te gaan en te vragen aan de buren of zij het dier willen voorzien van eten. Dit is één van de meeste oorzaken dat een kat ‘verloren’ raakt en verwordt tot een zwerfkat. Helaas bestaat nog steeds het ‘grote’ misverstand dat een kat ‘zich meer bindt aan het huis, dan aan de persoon’. Dit is een foute bewering!! Natuurlijk zal een kat (eerst) nog naar huis komen voor zijn eten, maar er zijn, zeker in de zomer, voldoende andere voedselplekken waar zij aan hun eten kunnen komen. Informeer bijvoorbeeld in zo’n geval eens bij eens bij de ‘voedsters van zwerfkatten’ in uw buurt. Helaas is dit één van de belangrijkste redenen dat katten verworden tot zwerfkatten!!

Indien het een hond betreft is er vaak meer reden tot bezorgdheid. Veel honden raken nadat ze ‘verloren geraakt’ vaak in paniek en kunnen daarbij vele kilometers blijven doorrennen en ‘dolen’ daarbij soms dagen rond. Een voordeel is dat de meeste honden uiteindelijk wel gevonden worden. Dit wil niet zeggen dat het uiteindelijk in het asiel terecht komt, maar dit gebeurt wel vaak. Informeer daarbij zeker bij de diverse politiezones en de daarbij behorende dierenasielen. Indien uw hond niet uitkomt, wil dat niet zeggen dat uw dier omgekomen is. Vaak denken de mensen die een hond vinden dat deze ‘op straat is gesmeten’ en melden dit niet aan bij politie of dierenasiel. Zij ontfermen zich liefdevol over het dier. Om zeker te zijn dat uw hond niet is omgekomen kunt u het beste informeren bij de gemeentelijke dienst die zich bezig houdt met de opruiming van de kadavers (langs de snelweg). Indien zij niets weten van een gevonden dier is de kans zeer groot dat een welwillende familie zich heeft ontfermt over uw hond.

Kortom, onze (jarenlange) ervaring is dat een hond niet zomaar verdwijnt, daarvoor is het te zichtbaar en te gericht op en afhankelijk van mensen. Er zijn (helaas) maar drie mogelijkheden, (1) of het wordt gevonden en aangeven bij de politie of (2) het krijgt, in zijn paniek, een (auto) ongeval of het is (3) opgenomen in een welwillend gezin dat ervan uitgaat dat het dier ‘op straat’ gesmeten’ is. Over de eerste twee punten kunt u zich informeren, indien dit negatief is mag u ervan uitgaan dat uw hond een ander (soms ver afgelegen) tehuis gevonden heeft.

3) Gratis digitaal meldpunt voor verloren dieren

Om toch uw verloren dier kenbaar te maken aan een groot publiek zijn er verschillende web-sites beschikbaar. De twee belangrijkste in Vlaanderen zijn:

Ook is het altijd verstandig om op plaatsen waar veel mensen komen (supermarkt, frituur) een oproep te plaatsen voor uw verloren dier.

;